Kabinet predsjednika Gradske skupštine


Martina Janković, viša stručna suradnica
Biljana Novak, administrativna tajnica predsjednika
Arijana Valentić-Borut, administrativna tajnica potpredsjednika
Mirela Biškup, stručna referentica za odnose s medijima