mr. sc. Dražen Štiglić

    
 
 

Osobni podaci:
Rođen: 20.12.1959., Petrijevci

Obrazovanje: VSS
- univ. spec. admin. urb

Zanimanje:
- voditelj sektora komercijale u Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Zagrebačke ceste

Strani jezici: engleski i njemački pasivno

Pripadnost političkoj stranci: BUZ

Kretanje u karijeri:

  • voditelj sektora komercijale Podružnice Zagrebačke ceste
  • pomoćnik voditelja Podružnice ZGOS


Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl:

  • član Predsjedništva Udruge "Goranin" iz Zagreba
  • član Predsjedništva Udruge "Zrinska gora" iz Petrinje


Članstvo u radnim tijelima GSGZ:

  • član Odbora za socijalnu skrb
  • član Odbora za predstavke i pritužbe