Borisu Špremu posmrtno Nagrada Grada Zagreba

22.03.2013.
Borisu Špremu posmrtno Nagrada Grada Zagreba

Na prijedlog predsjednika Odbora za javna priznanja Davora Bernardića, koji su jednoglasno prihvatili svi članovi Odbora, Odbor je predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da se Nagrada Grada Zagreba posmrtno dodijeli Borisu Špremu, bivšem predsjedniku Gradske skupštine Grada Zagreba i Hrvatskog sabora.
Naime, Odlukom o javnim priznanjima Grada Zagreba propisano je da se u jednoj godini može dodijeliti najviše 15 Nagrada Grada Zagreba. Iznimno, prema članku 25. stavcima 2. i 3. Odluke, Odbor može predložiti kandidata koji nije predložen u postupku javnog natječaja. Taj prijedlog Odbora ne ulazi u broj nagrada određenih Odlukom ako Odbor utvrdi 15 prijedloga na temelju javnog natječaja.

Predsjednik Odbora za javna priznanja u obrazloženju je istaknuo da se Borisu Špremu nagrada, na žalost, dodijeljuje posmrtno, ali da „ne smijemo zaboraviti njegove iznimne zasluge i doprinos demokratizaciji na mnogim vodećim pozicijama, ustrajnim, dugogodišnjim, samozatajnim i principijelnim političkim radom, vrsnim pravnim znanjem i nastojanjem da hrvatsko zakonodavstvo bude što kvalitetnije, pravednije i socijalno osjetljivije. Svojim radom, znanjem i razumijevanjem ljudi, svojim političkim i moralnim integritetom, svojim poštenjem i skromnošću u poslu bio je uzor svima i cijenili su ga i voljeli građani njegova omiljenog grada Zagreba i cijele Hrvatske.“

Davor Bernardić se osvrnuo i na obiteljsku, prijateljsku i ljudsku vrijednost Borisa Šprema, što je teško sažeti i opisati u nekoliko rečenica, stoga mu je drago da su prijedlog podržali svi članovi Odbora, a zastupnici na jučer održanoj sjednici, jednoglasno prihvatiti.