Ana Stavljenić-Rukavina

Osobni podaci:

Rođena: 15. 10. 1939., Duga Resa

Obrazovanje: VSS
- profesorica emeritus
- doktorica medicine i specijalist medicinske biokemije

Pripadnost političkoj stranci: "Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti"

Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednica Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
  • članica Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • članica Odbora za socijalnu skrb

Kontakt:

administrativna tajnica potpredsjednice: Andreja Lovrinčević
 
adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
              Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
 
telefon: 01 610 1907
telefaks: 01 610 1905
 
e-mail: ana.stavljenic-rukavina@zg.t-com.hrana.stavljenic-rukavina@zagreb.hrpotpredsjednica.gsgz.stavljenic-rukavina@zagreb.hr