4. konferencija Savjeta mladih

14.12.2012.
4. konferencija Savjeta mladih

Savjet mladih Grada Zagreba održat će od 14. do 16. prosinca 2012. godine 4. konferenciju Savjeta mladih. Tema ovogodišnje konferencije je ¨Zakon o savjetima mladih¨.

Cilj je ove konferencije okupiti predstavnike savjeta mladih u svrhu stvaranja temelja za međusobnu suradnju, razmjenu iskustava i kreiranje zajedničkog zaključka o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih koji je u proceduri od 2010. godine.
Želja Savjeta mladih Grada Zagreba je ovom konferencijom okupiti predstavnike savjeta mladih i predstavnike svih strana uključenih u proces donošenja izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih kako bi u zajedničkoj raspravi uz pomoć stručnih i kompetentnih predavača i stručnjaka iz prakse pridonijeli donošenju kvalitetnih prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih te podijelili donesene zaključke s nadležnim tijelima.
Zaključci doneseni na 4. konferenciji savjeta mladih bit će upućeni nadležnim tijelima za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih.

Programski je Konferencija podijeljena u dva dijela. Prvi dio obuhvaća predavanja, radionice i okrugli stol na temu Zakon o savjetima mladih, te se održava u subotu, 15. prosinca. Cilj je ovog dijela Konferencije pružiti informacije potrebne sudionicima za raspravu na okruglom stolu čiji je zadatak donošenje zaključaka konferencije. Drugi dio Konferencije odnosi se na program koji se održava u nedjelju, 16. prosinca, a obuhvaća rad u skupinama u obliku tematskih radionica te na kraju donošenje i prihvaćanje zaključaka konferencije i potpisivanje zaključaka koje predstavnici imaju zadatak izložiti svojim nadležnim tijelima u gradovima, općinama i županijama iz kojih dolaze.