XIII. Međunarodni simpozij Gospodarenje otpadom 2014.

06.11.2014.
 XIII. Međunarodni simpozij Gospodarenje otpadom 2014.

Vodeći hrvatski i europski stručnjaci započeli su danas s razmjenom iskustava i prezentacijom znanstveno-istraživačkih radova u sklopu dvodnevnog međunarodnog simpozija Gospodarenje otpadom 2014. koji se 13. put održava u Zagrebu. Ovaj eminentni stručni skup, otvoren je u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u nazočnosti zamjenice gradonačelnika Sandre Švaljek, predsjednika Gradske skupštine Darinka Kosora, ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića te brojnih pripadnika znanstvene zajednice. 

"Gospodarenje otpadom je jedan od središnjih problema urbanih sredina današnjice, do sada je u Hrvatskoj gospodarenje otpadom predstavljalo financijski trošak društva, dok u budućem razdoblju uvođenjem sveobuhvatnog sustava gospodarenja otpadom ono mora postati prihodovna djelatnost sa značajnim potencijalom korištenja otpada kao izvora sekundarnih sirovina, biološkog materijala za kompostiranje i proizvodnju humusa i supstrata za hortikulturne radove, te na kraju energije. Osobno se zalažem da se u gospodarenju otpadom u najvećoj mogućoj mjeri teži ostvarenju zaključaka EK iz 2014. godine, a pravodobnim informiranjem i uključivanjem građana u postupke donošenja odluka o okolišu omogućit će se brže rješavanje problema gospodarenja otpadom te osigurati potpora javnosti za donesene odluke te razviti spremnost svakog pojedinca za osobno djelovanje.", rekao je predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba.